Уроки державної мови Уроки державної мови Уроки державної мови
 
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

Робити акцент, а не ставити

Авторизований, авторський. Перше слово означає “схвалений автором”. Авторизований переклад, авторизоване видання, авторизована копія. Друге — прикметник від іменника автор; належний авторові. Вживається зі словами: колектив, концерт, монолог, примірник, текст, думка, настанова.

Артист, актор. Артист — 1. Виконавець творів мистецтва (актор, співак, музикант тощо). Артист естради, оперний артист, цирковий артист, заслужений артист, народний артист. 2. Переносно: особа, котра досягла в чомусь високої майстерності. “Товариству, звичайно, розвага, клас шаленіє: ну й дає цей Кульбака, от артист!” (Олесь Гончар).

Актор — професіональний виконавець ролей у театральних виставах. У переносному значенні людина, що показує себе не такою, якою є насправді.

Акцент — 1. Своєрідний характер вимови: грузинський акцент, французький акцент. 2. Наголос у слові; ритмічний наголос. 3. Особлива увага до чого-небудь, підкреслення чогось. У цьому розумінні вживаємо словосполучення робити акцент (а не ставити акцент).

Бажати, зичити. Збігаються у значенні “висловлювати побажання”. Щиро бажаю (зичу) вам успіху. Тільки бажати передає зміст “хотіти, прагнути”. “Один у другого питаєм... Нащо живем? Чого бажаєм?” (Тарас Шевченко).

Батьків, батьківський. Батьків — який належить батькові. Батькові знайомі, батькові ордени. Батьківський — 1. Належний батькам — батькові й матері. Батьківський дім, батьківський поріг. 2. Який виражає почуття батька, батьків, перейнятий любов’ю. Батьківське піклування.

Безгосподарський. Треба: безгосподарний.

Бережливий, бережний. Бережливий — ощадливий, економний. Бережлива господиня, бережливе витрачання електроенергії. Бережний — який уміє берегти щось, дбайливо поводитися з чим-небудь. Бережне ставлення до таланту.

Браво, бравісимо. Ці вигуки розрізняються ступенем вияву почуття. Браво виражає схвалення, захват, заохочення. Бравісимо передає найвищий ступінь схвалення.

Бридж, бриджі, брижі. Бридж — картярська гра. Бриджі — штани для верхової їзди. Брижі — дрібні хвилі, складки одягу тощо.

Важкий, тяжкий. Значення цих прикметників (за деяким винятком) збігаються. Паралельно вживаються зі словами: відро, голова, рука, людина, повіки, роки, день, боротьба, праця, втома, туга, стан, думка, вдача, злочин, провина, гріх, запах, повітря, дух, податок, залежність, зітхання, сон, пологи, хода, кроки, слово, рана, характер, погляд тощо.

Тільки важкий використовується у значеннях “про мову, стиль твору, розповіді” (важка книжка, важкий стиль), “великий розмірами й силою дії” (важка артилерія, важкий електровоз, важкі вагові категорії, важкі фігури — в шахах) та в словосполученнях важка індустрія, важка промисловість.

У складних словах уживаються паралельно: важкопоранений і тяжкопоранений, важкохворий і тяжкохворий, важкодум і тяжкодум, важкотілий і тяжкотілий. Тільки з важко... пишуться: важкоатлет, важкоатлетичний, важковаговик, важковантажний, важковимовний, важковиховуваний, важководний, важкорозчинний.

Відварний, відварений. Відварний (прикметник) — виготовлений відварюванням. Відварне м’ясо. Відварений (дієприкметник) — доведений варінням до готовності. Відварена картопля.

Відзначати, зазначати. Збігаються у значенні “виділяти позначкою; звертати увагу, зауважувати; підкреслювати”. Відзначати (зазначати) на полях. Слід відзначити (зазначити). Тільки відзначати — 1. Виділяти когось чи щось похвалою, нагородою. Відзначати переможців, відзначати цінним подарунком. 2. Святкувати. Відзначати ювілей, відзначати урочисту подію.

Впереміж, впереміш, прислівники. Впереміж (упереміж), впереміжку (упереміжку) — чергуючись одне з одним; навперемінно. Білі й червоні троянди стоять упереміж. Впереміш (упереміш), вперемішку (уперемішку) — перемішуючись із чимось. Трава росте впереміш з квітами.

В’яз, в’язь, яз, в’язи. В’яз — листяне дерево. В’язь — прісноводна риба родини коропових; спосіб скріплення дерев’яних частин будівлі; зав’язь; вид старовинного декоративного письма. Яз — пліт, частокіл упоперек річки, затоки, в які вставляють вершу чи ятір. В’язи — шия. Скрутити в’язи.

Давнина, давність. Давнина — давноминулі часи. Сива давнина, звичаї давнини. Давність — 1. Велика часова віддаленість виникнення, здійснення чогось. Вікова давність, тисячорічна давність. 2. Довгочасне існування. За давністю (а не давниною) років, пожовтів од давності. Хоча в окремих випадках ці поняття збігаються: глибока давнина — глибока давність.

Заснований, оснований. Заснований — значить створений, а оснований — той, що грунтується на чому-небудь. Отже, можна сказати: місто засноване давно, але теорія основана на фактах.

Зріст, зростання. У значенні “довжина тіла людини” вживається переважно зріст. Високий (низький) на зріст, на весь зріст. Слово зростання означає “збільшення, підвищення”. Зростання (а не ріст) прибутків, зростання продуктивності праці.

Корисний, корисливий. Сплутування цих прикметників призводить до прикрих помилок, перекручення змісту, бо один з них виражає позитивну якість, а другий — негативну. Корисний — який дає користь; корисливий (відповідає російському корыстолюбивый) — той, хто дбає тільки про власну вигоду, користолюбний.

Течія процесу. Треба: перебіг процесу.

Тост. Його можна виголошувати, пропонувати, а не піднімати і не підносити (як часто кажуть в усному мовленні). Піднімають келих, а не тост.

Тюрки, турки, туркмени. Розрізняються значенням. Тюрки — велика група споріднених за мовою народів, до яких належать татари, узбеки, азербайджанці, казахи, киргизи, башкири, туркмени, якути, каракалпаки, турки тощо. Похідне тюркський. Турки — народ, що становить основне населення Туреччини. Похідне турецький. Туркмени: нація, основне населення Туркменістану. Похідне туркменський

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”

 
НАЗАД | ЗМІСТ | ВПЕРЕД

© Редакція газети "Хрещатик" Тел./факс: (044) 235-3260. E-mail: info@kreschatic.kiev.ua