Уроки державної мови Уроки державної мови Уроки державної мови
 
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

Звертати і привертати увагу

Звертати увагу — на когось або щось. “Викладач звернув увагу студентів на цю проблему” (з газети).

Словосполучення звертати на себе увагу (переважно із заперечною часткою не) вживається в усному мовленні, коли йдеться про ставлення особи до себе. Наприклад, “Дівчина не звертала на себе (не приділяла собі) ніякої уваги”.

Якщо ж мовиться про те, що якась людина, предмет, явище викликають у когось інтерес, цікавість, то краще використовувати зворот привертають, притягують увагу (до себе), а не звертають на себе увагу.

В усному мовленні трапляється ще одна стилістична неточність у використанні словосполучення звертати увагу: між його компонентами іноді вставляють присвійний займенник свій у знахідному відмінку однини жіночого роду: “Комендант звернув свою увагу на чужого чоловіка в гуртожитку” (з розмови). Така трансформація цього сталого вислову неприйнятна.

Вдача — удача

Часто ці слова плутають, ставлять не на своєму місці. А їхні значення такі.

Вдача — сукупність психічних особливостей людини, які виявляються в її діях, поведінці, характері; нахил, звичка (також про тварин). “Андрій був веселої вдачі хлопець” (Олександр Копиленко).

Удача — позитивний, бажаний наслідок чогось; успіх. Рибальська, мисливська удача.

Дохід — прибуток

Дохід — кошти або матеріальні цінності, одержані від бізнесу чи якогось іншого роду діяльності. Вживається зі словами: валовий, грошовий, державний, додатковий, забезпечений, незабезпечений, комісійний, митний, натуральний, національний, номінальний, підприємницький, неоподаткований, річний, середній тощо. Прибуток — сума, на яку дохід перевищує витрати; дохід, джерелом якого є додаткова вартість. Вживається зі словами: валовий, додатковий, зрослий, надлишковий, підприємницький, середній, сукупний, чистий, прибуток на капітал.

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”

 
НАЗАД | ЗМІСТ | ВПЕРЕД

© Редакція газети "Хрещатик" Тел./факс: (044) 235-3260. E-mail: info@kreschatic.kiev.ua