Уроки державної мови Уроки державної мови Уроки державної мови
 
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

Відмінний - відмітний

Прикметник відмінний має два значення: 1. Високоякісний, дуже гарний, дуже добрий, дуже вмілий. 2. Такий, що чимось відрізняється від когось, чогось.

Але надуживання цим словом у першому його значенні уодноманітнює, примітизує мовлення: відмінний гімнаст, відмінний тактик, відмінний стрілець, відмінний догляд, відмінний напій, відмінна погода, відмінне здоров'я... Тому слід ширше послуговуватися синонімами прекрасний, чудовий, пречудовий тощо.

У другому значенні прикметник використовують також часто. При цьому потрібно мати на увазі: якщо його вживають без прийменника від і без згадки про об'єкт порівняння, можна подумати, що йдеться про якість. Ось читаємо в газеті: "Відродження давніх ремесел - відмінна риса сьогодення." Зміст речення дає змогу розуміти сполучення відмінна риса як "характерна особливість", а брак зіставлення з чимось і вживання без прийменника від дають підставу тлумачити його як "дуже позитивна риса".

Такої двозначності не було б, якби замість лексеми відмінна стояла відмітна. Саме цим прикметником у сполученні зі словами риса, властивість, особливість і передається значення "який має тільки йому притаманні ознаки". Наприклад, "Суспільному життю, порівняно з явищами природи, властивий ряд відмітних рис" (з журналу). До речі, відмітний знак - те саме, що розпізнавальний знак.

Тамувати - гамувати

Маючи спільний суфікс, розрізняються початковими приголосними т, г. Частково можуть вступати в синонімічний зв'язок.

Основний зміст дієслова тамувати - стримувати плин, рух чого-небудь; не давати чомусь виявлятися повною мірою. Вживається зі словами: кров, сльози, кашель, плач, сміх, стогін, страх, дихання і под. "Навіть поранені тамували стогін у собі" (Олесь Гончар).

Гамувати - втихомирювати, припиняти щось. Виступає у сполученні з лексемами: (гамувати) спрагу, стукіт серця, холод, хвилювання; ворогів, розбишак, непокірних, сварливих тощо. "Гамуючи шалене биття серця, піднімаюсь по сходах" (Юрій Мушкетик); "Усі (козаки) пішли ще повесні на поклик Петра Сагайдачного гамувати на Чорнім шляху кримчаків та турків" (Іван Ле).

Іменник біль може поєднуватися з обома дієсловами. Тамувати біль означає терпіти страждання, пересилюючи себе, а гамувати біль - це намагатися припинити його або принаймні хоч заспокоїти. "Напружуючи всі сили, тамуючи біль, підтягуючи за собою автомат і рацію, він поповз по слизькій, вистеленій мохом землі" (Семен Скляренко). "Для гамування болю лікар виписав дівчинці спеціальні ліки".

Намір - замір

Намір - задуманий план дій, бажання зробити щось. "Левко надзвичайно старався і, здавалося, мав намір завоювати цілковите довір'я піратів" (Микола Трублаїні). Намір може бути добрий, прекрасний, поважний, серйозний, твердий. Намір працювати, написати, прочитати, піти, поїхати.

Замір - спрямований проти когось або чогось таємний, підступний план. Замір поганий, агресивний, ворожий, завойовницький. Замір знеславити, спаплюжити, зруйнувати, знищити і т. ін.

Вистояний - відстояний

Вистояний - який вистоявся. "Микола, увійшовши в клуню, довго любувався вистояними дзвінкими стовбурами груш" (Михайло Стельмах). Вживається зі словами: (вистояний) напій, вишнівка, малинівка; дерево; на сонці, довго.

Відстояний - що відстоявся, дав осадок. Відстояна рідина, відстояне молоко (в якому підійшли вершки). "Відстояна вода чиста, як сльоза" (з газети). Цьому слову властиве й інше значення - захищений у боротьбі, полеміці. (Відстояні) мир, незалежність, ідеї, погляди, думка, позиція, проект; у боротьбі, в дискусії. "Заходьте в світ, відстояний людьми від ненажерних зграй, від замахів лукавих" (Максим Рильський).

Вникати - уникати

Дехто автоматично вживає перше або друге дієслово, вважаючи їх варіантами. Хоч вони близькі морфологічно, проте мають змістові відмінності.

Вникати (в що). Прагнути зрозуміти суть чогось, розібратися в чомусь; вдумуватися. "- Навряд чи зможемо ми вам порадити щось, не вникнувши в суть справи" (Юрій Шовкопляс).

Уникати (кого, чого і що робити). Намагатися не спілкуватися з кимось, цуратися когось, не бажати чогось, рятуватися від чогось. "Навіть Маковейчик, який завжди уникав земляних робіт, сьогодні натер собі чесні мозолі" (Олесь Гончар). "Пан обозний, щоб уникнути глузування, таки сьорбнув борщу" (Олександр Ільченко).

Метеорологія - метрологія

Іменники, котрих часом плутають, ставлячи не на своєму місці. Що ж вони позначають? Метеорологія - наука про атмосферу, її властивості та процеси, які там відбуваються. Інститут, прогрес, галузь, розділ метеорології. Похідний від нього прикметник метеорологічний сполучається зі словами: центр, обсерваторія, станція, майданчик, прилади, бюро, служба, інформація, прогнози, дані, спостереження, дослідження, явища, причини.

Метрологія - наука про міри та ваги. "Метрологія історична вивчає речові (монети, гирі тощо) і писемні джерела (законодавчі акти, митні книги), що містять відомості про одиниці вимірювання" (з енциклопедії). Бувають метрологічні стандарт, служба, організація, установа, інститут, характеристики, терези і т. ін.

Півтора - півтори

Півтора - кількість із однієї з половиною одиниці. Вживається переважно з іменниками та числівниками чоловічого і середнього роду: півтора метра (а не метри), півтора десятка, півтора відра. Запам'ятайте: півтора разу, а не півтора раза.

Півтори - те саме, що півтора. Поєднується з іменниками та числівниками жіночого роду: півтори доби, півтори тонни, півтори сотні.

Уславлювати - ославлювати

Слова-пароніми, тобто близькі за звуковим складом та вимовою, але різні за значенням. Уславлювати - возвеличувати когось, щось. Уславлювати Батьківщину, уславлювати людину. Ославлювати - обмовляти, ганьбити когось, поширювати плітки, осуд, знеславлювати. "Не сплять, не дрімають мої вороженьки,- було каже Марина,- ославили мене молоду" (Іван Нечуй-Левицький)

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”

 
НАЗАД | ЗМІСТ | ВПЕРЕД

© Редакція газети "Хрещатик" Тел./факс: (044) 235-3260. E-mail: info@kreschatic.kiev.ua