Уроки державної мови Уроки державної мови Уроки державної мови
 
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

Влада - власті

Що таке влада? Це право та можливість розпоряджатися кимось, чимось; право керувати державою, політичне панування, відповідні органи, створені для цього; переносно - сила чого-небудь, могутність. Державна влада, верховна влада, виконавча влада, взяти владу, влада землі, влада капіталу. Донедавна в значенні "особи, що їй надано урядові, адміністративні повноваження" широко використовували слово власті. Республіканські, обласні, районні власті, столичні власті. Тепер замість нього активно послуговуються іменником влада (місцева влада, київська влада). Не бажано вживати і калькований вислів власть імущі, адже є гарне українське слово можновладці.

Влаштовувати - залагоджувати

Влаштовувати (улаштовувати) - "організовувати, здійснювати якийсь захід". "Щосуботи в училищному клубі влаштовували концерти" (Іван Багмут). Вживають це слово також в інших значеннях. Але коли йдеться про справи, то краще користуватися дієсловами залагодити ("Мені байдуже, як він залагодить справу" - Михайло Коцюбинський), заладити ("...тут ще далеко не всі справи з "Плеядою" заладила" - Леся Українка), уладнати, поладнати ("Я з лісничим такі справи поладнаю" - Анатолій Шиян), полагодити ("- Справу свою завтра полагодите, а тепер їдьте зі мною на весілля" - Осип Маковей).

У нерішучості - нерішуче

В українській мові вживається далеко більше прислівників, аніж у російській, де вони часто поступаються перед конструкціями з прийменниками та іменниками на зразок с нетерпением, с удовлетворением, в нерешительности. До таких словосполучень часом удаються і в нас, надто ті, хто не знає як слід рідної мови. Читаємо й чуємо: "Студент у нерішучості витягнув екзаменаційний білет", "Автор із задоволенням подякував учасникам читацької конференції", "Ми з нетерпінням очікували виступу ансамблю". У цих фразах треба було б поставити відповідно прислівники нерішуче, задоволено, нетерпляче.

Займатися - працювати, робити, навчатися

Дієслово займатися стало просто-таки універсальним. Поширюючи без потреби значеннєвий масштаб цього слова, витискуємо ним з ужитку здавна відомі українські вислови. Наприклад, кажемо: займатися торгівлею замість торгувати, займатися ремонтом замість ремонтувати, лагодити, займатися своєю справою замість робити свою справу (діло). Це надає мовленню одноманітності й звужує, збіднює наші лексично-виражальні можливості.

Основне значення дієслова займатися - "загорятися, спалахувати". "І в той час скирти і клуня зайнялися" (Тарас Шевченко). Від нього походять займистий, займистість, легкозаймистий, незаймистий. Щодо омонімічного займатися, яке набуло нового змісту шляхом метафоризації, то воно використовується набагато рідше і слушне тоді, коли мовиться про захоплення, зацікавлення: займатися співом, займатися спортом. У інших випадках годиться застосовувати слова: провадити, працювати, навчатися, робити, братися і под. Не займатися реставрацією, а провадити її; не займатися якоюсь темою, а працювати над нею; не займатися на курсах, а навчатися; не займатися самим собою, а братися за самого себе.

Лоб - чоло

У прямому значенні чоло - те саме, що лоб, однак у мові спеціальної літератури воно невживане. "Високе його чоло перерізалося поміж бровами глибокими зморшками" (Адріан Кащенко), "Син стояв над могилою білою. Сніг летів на відкрите чоло" (Ганна Чубач). Тільки зі словом чоло вживаються фразеологізми: бити чолом, схиляти чоло, в поті чола, чолом вам.

Авторитет - престиж

Іменники синонімічні, але не тотожні. Авторитет виступає у двох значеннях: 1. Гідність, сила, поважність, вплив (особи, організації, колективу тощо). Авторитет керівника, авторитет закладу, авторитет теорії. 2. Той, хто має загальне визнання, популярність (уживається для характеристики людини). "Ви - наш найбільший авторитет, ви - гордість нашої клініки" (Сава Голованівський). Усталені вислови з цим словом: посилатися на авторитет, спиратися на авторитет, схилятися перед авторитетом. З лексемою престиж авторитет синонімізується у першому значенні. Можна сказати престиж фірми та авторитет фірми, престиж професії та авторитет професії, але в багатьох випадках вони не можуть бути взаємозамінними, бо різниця у семантичній структурі й сполучуваності цих слів існує.

Похідні від них відрізняються значеннями навіть більше, ніж твірні основи. Так, прикметник авторитетний означає не тільки "впливовий, поважний, що заслуговує на довіру", а й "владний, який не допускає заперечень". Авторитетний тон, авторитетний жест. Звичайно, його тут аж ніяк не заміниш на престижний.

А прикметник престижний останнім часом набув поширення і в усному мовленні, й на письмі, функціонуючи як "такий, що свідчить про авторитет чого-небудь", або "такий, що є засобом досягнення престижу" (часом з відтінком іронії). Наприклад, престижний автомобіль, престижні меблі, престижний одяг і навіть престижне знайомство, престижні зв'язки.

Словники не фіксують, але мовна практика засвідчує вживання слова авторитет і його похідних переважно у контекстах, що містять позитивну оцінку, а престиж та його похідних - у нейтральних або негативнооцінних.

Премудростів чи премудростей?

Написав і замислився: де тут правильне закінчення, а де - ні? Одразу і не втропаєш. Та згадалося граматичне правило: деякі іменники жіночого роду в родовому відмінку множини закінчуються на - ей. Отже, премудростей, статей, галузей, доповідей, свиней, а не премудростів, статтів, галузів, доповідів, свинів, як дехто гадає. То декотрі іменники чоловічого роду мають закінчення - ів: працівників, суддів, лісів тощо. Запам'ятайте це і не робіть похибок.

Компроментація - компрометація

Часто припускаються помилок у лексемах латинського походження. Пишуть: інциндент, прецендент, безпрецендентний, компроментація, компроментувати, константація, константувати, конкурентноздатний (перший компонент слова). Це неправильно. Треба вживати без зайвого н: інцидент, прецедент, безпрецедентний, компрометація, компрометувати, констатація, констатувати, конкурентоздатний, але кореспондент, кореспонденція.

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”

 
НАЗАД | ЗМІСТ | ВПЕРЕД

© Редакція газети "Хрещатик" Тел./факс: (044) 235-3260. E-mail: info@kreschatic.kiev.ua