Уроки державної мови Уроки державної мови Уроки державної мови
 
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

Письменний — грамотний

Що в них спільного? А чим відмінні? Письменний — який уміє читати й писати. “Я думав, ти з письменних!” (Микола Бажан), “Він був письменний по-церковному і в неділю любив урочисто читати Псалтир” (Олександр Довженко).

Грамотний — це передусім той, хто правильно, без похибок пише. Грамотний учень. А також у якому (йдеться про твір, документ, лист) немає граматичних і стилістичних помилок. Грамотний рукопис, грамотна заява. Ця лексема використовується не тільки на позначення людини, що опанувала правила орфографії та пунктуації, вільно володіє мовою; так можна назвати кожного, хто глибоко обізнаний зі станом справ у певній галузі. “Прилад без уважного, технічно грамотного апаратника багато не наробить” (Юрій Шовкопляс); грамотний інженер, грамотний керівник.

Письменний — відносний прикметник, а грамотний — якісний, що може мати ступені порівняння. “Ти, правда, хлопчак справний, в боях авторитет здобув. І грамотніший за багатьох з нас” (Олесь Гончар).

Раніше грамотний, грамотність часто вживали у значенні “письменний”, “письменність”. Наприклад, в Остапа Вишні: “Батьки в мене були грамотні. Тобто вони вміли читати й писати”. Часом і тепер лише до цього зводять зміст слів грамотний і грамотність. Але ж то неправильно.

Про якусь людину можна сказати, що вона письменна, але водночас неграмотна (тобто вміє читати й писати, однак не знає правил граматики, говорить і пише з помилками). Уже сама формальна можливість існування такого твердження свідчить про те, що треба уникати вживання грамотний у розумінні “який уміє читати й писати”. У цьому значенні має бути письменний.

Не біля, а близько

Для позначення приблизної кількості в українській мові застосовуємо:

1. Сполучення прислівників близько, приблизно, до з числівниками, які ставимо у відповідному відмінку. Близько тридцяти викладачів, приблизно двісті машин, ремонт коштує до п’яти тисяч гривень.

До речі, прийменник біля вживається тільки в утвореннях з просторовим значенням: біля річки, біля гаю.

2. Різноманітні конструкції зі словами (не) більше ніж (як), (не) менше ніж (як). “На зборах більше ніж сто присутніх”, “У фермера не менше як двадцять корів”.

3. Сполучення, в яких числівник стоїть після іменника (що завжди має форму родового відмінка множини): метрів десять, кілограмів сімдесят.

Візьмімо до уваги:

а) вислови порядка двох кілометрів, порядка восьми тисяч, які іноді вживають на позначення приблизної кількості, не є нормативними. Не забуваймо, що слово порядок, котре функціонує в українській та російській мовах, має свої особливості в кожній з них;

б) вислови типу без малого сотня також ненормативні.

Останній — інші — решта

Прикметник останній означає “той або такий, далі від якого вже нема іншого; кінцевий”. Це антонім до слова перший, відповідає російському последний. “Останній екзамен вступниця складає вісімнадцятого серпня” (з газети).

Однак його часом уживають у значенні остальной, яке відтворюється українськими інший, решта. Наприклад, “Члени журі ще залишилися, а всі останні розійшлися” (з газети). Безперечно, тут варто було б поставити всі інші (решта). Пантеличить слово останній у фразі, взятій з радіопередачі: “Міліціонери Каліхевич, Майоренко та Онищук кинулися наздоганяти порушників, але останній посковзнувся на мокрій дорозі й упав”. Незрозуміло, хто впав — останній з переслідувачів чи хтось з утікачів? У такому разі краще сказати замість останній — третій або повторити слово Онищук.

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”

 
НАЗАД | ЗМІСТ | ВПЕРЕД

© Редакція газети "Хрещатик" Тел./факс: (044) 235-3260. E-mail: info@kreschatic.kiev.ua