Уроки державної мови Уроки державної мови Уроки державної мови
 
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

З допомогою — за допомогою

Останніми десятиріччями в літературній мові усталилося таке неписане правило: якщо йдеться про людину, вживати прийменник з (з допомогою друга, батька, колеги), а коли мовиться про неживий предмет, зокрема інструмент, знаряддя. що сприяє виконанню дії,— прийменник за (за допомогою механізмів, за допомогою електрики). Прийменник при біля слова допомога доцільніше замінювати прийменниками з або за — залежно від контексту. Отже, шляхи будують за допомогою (а не при допомозі) дорожніх машин.

Поступ — хода

Читаємо в газеті: впевнений поступ весни. А чи правильно це? Ні. У такому разі доречне хода, яке російською перекладається поступь, що й спричинює помилки в українському мовленні. Поступ, синонім слова прогрес, широко вживалося в нашій класиці: “Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю” (Іван Франко), “Невже не вірите в людство, в поступ, у культуру?” (Юрій Смолич).

У радянські часи, коли прагнули злити нації та їхні мови, cлово поступ було майже витіснене іменником іншомовного походження прогрес. Тепер, на думку мовознавців, українському синонімові треба повернути законне місце. Але для цього його слід застосовувати в правильному значенні.

Звертатися — поводитися

“Солдати скаржаться, що їх годують препогано, звертаються до них грубо”. Розглядаючи це речення, лінгвіст Олександр Пономарів зазначає, що дієслово звертаються використане тут недоречно, воно являє собою невдалий переклад російського обращаться. У деяких випадках обращаться справді годиться перекладати звертатися, тобто спрямовувати свої слова або діяльність на когось чи на щось: обращаться с речью (за помощью, к врачу, к темам и сюжетам) — звертатися з промовою (по допомогу, до лікаря, до тем і сюжетів). А коли російське обращаться має значення “ставитися до когось, тримати себе певним чином стосовно якогось об’єкта”, то як український відповідник використовують поводитися: с ним хорошо обращаются — з ним добре поводяться; осторожно обращаться с приборами — обережно поводитися з приладами. Тож у наведеному вище уривку газетного тексту потрібно було написати “поводяться з ними грубо”.

Верста — верства

Як міра довжини, назва верстового стовпа, дуже високої людини (розм.) уживаються паралельно. З версту (з верству) пройти, десять верст (верств) до села. У значеннях “шар”, “пласт”, “частина суспільного класу” тощо використовується переважно верства. Суспільна верства.

Верста — верства

Сутичка — гостра суперечка; сварка. “Фросина Данилівна невдоволена була, бурчала, а іноді доходило й до гострих сутичок між матір’ю і дочкою” (Антон Хижняк). Це також невеличкий короткочасний бій. “Кілька разів на добу спалахували короткі, блискавичні сутички з ворожими заслонами” (Олесь Гончар). Уживається й переносно. “Багато прекрасних людяних поривань розгубилось і позабулось на життєвих дорогах. Багато відняли нерівні сутички з життєвими перешкодами” (Олександр Довженко). Зіткнення — дія за значенням зіткнутися — наткнутися на когось, щось, несподівано зустрітися з ким-небудь тощо. “Ніколає чомусь згадав, як колись читав про зіткнення двох поїздів у тунелі” (Михайло Чабанівський).

Культовий — культівський

Мовознавці давно звернули увагу на існування паронімів — слів, близьких за звуковим складом і вимовою, але різних за значенням. Така подібність часом спричинює семантично неприпустиме вживання їх одне замість одного, що веде до затемнення змісту висловлювання.

Розгляньмо деякі з цих лексем.

Культовий — пов’язаний з культом — релігійною обрядовістю. Культова споруда, культовий спів, предмети культового призначення.

Культівський — що має стосунок до культу особи. Культівське минуле, культівська атмосфера, культівська ідеологія, культівські перекручення.

Людський — людяний — людний

Людський — належний людям, який складається з людей. Людське тіло, людська справедливість, людський рід, людське щастя.

Людяний — який щиро, доброзичливо, чуйно ставиться до інших; гуманний. Людяна натура, людяний закон, людяне гасло.

Людний — багатолюдний. Людне зібрання, людне місце, людний шлях.

Індійці — індіанці — індуси

Індійці — загальна назва корінного населення Індії та Пакистану.

Індіанці — у сучасному вжитку найменування корінного населення Америки (за винятком ескімосів).

Індуси (застаріле) — те саме, що індійці. Друге значення слова індуси — послідовники індуїзму.

Бойлер — бройлер

Бойлер — пристрій для нагрівання води в системі теплопостачання й гарячого водопостачання. Похідні: бойлерна, бойлерний.

Бройлер — відгодоване на м’ясо курча віком 60—70 днів; приміщення для таких курчат. Похідне: бройлерний.

Книжковий — книжний

Книжковий — той, що стосується книжки, пов’язаний з нею, з виданням і розповсюдженням літератури тощо. Книжкова обкладинка, книжкова виставка, книжкова шафа, книжкова графіка.

Книжний — характерний для літературно-писемного викладу, не властивий живій мові; узятий, запозичений з книжок. Книжний стиль, книжні знання.

Аркан — оркан

Аркан — 1. Довгий мотузок із зашморгом, яким ловлять тварин. “Василь на аркані вів жеребця до Псла” (Панас Мирний). 2. Вид танцю. “Тут, біля Дніпра, гуцули танцювали свій славетний аркан” (Семен Журахович).

Оркан — тропічний циклон, що утворюється в Південній півкулі. “А то скажений оркан пролетить над його головою...” (з газети).

Кабінетний — кабінетський

Кабінетний — 1. Який стосується кабінету — кімнати для занять, службового приміщення і т. ін. Кабінетні меблі. 2. Що відбувається в кабінеті; відірваний від життя. Кабінетні заняття, кабінетний учений.

Кабінетський — який стосується кабінету — складу уряду в деяких країнах. Кабінетська криза.

Йот — йота

Йот — назва літери українського алфавіту на позначення звука й.

Йота — буква грецького алфавіту, яка передає звук і. Ні на йоту

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”

 
НАЗАД | ЗМІСТ | ВПЕРЕД

© Редакція газети "Хрещатик" Тел./факс: (044) 235-3260. E-mail: info@kreschatic.kiev.ua