Пошук  
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

“Яка різниця у значеннях слів мателот — матлот; регістр — реєстр; реверс — реверсон; розквас — розквась; ширина — широта?”

* * *

Мателот (-а) — найближчий корабель у строю. Курс мателота.

Матлот (-у) — 1. Матроський танець. 2. Страва із шматочків риби в соусі, приготовленому з червоного вина й різних приправ.

* * *

Регістр (-у) — 1. Ділянка звукового діапазону; орган державного технічного нагляду за будівництвом і безпекою плавання суден. Звуки нижнього регістру. Діяльність регістру. 2. Регістр (-а). Розподільник, регулятор у деяких машинах і приладах; пристрій в обчислювальних апаратах.

Реєстр (-у) — список, письмовий перелік когось, чогось; книга для записування, обліку. Внести до реєстру.

* * *

Реверс — 1. Зворотний бік медалі або монети. 2. Торговельне зобов’язання, гарантійний лист. 3. Механізм, що забезпечує можливість зворотного руху машини чи її частин. 4. У тенісі — удар над головою зліва.

Реверсон — пристосування для пуску, зміни напряму й швидкості обертання електродвигуна.

* * *

Розквас — речовина, що викликає кисле бродіння; закваска.

Розквась (розм.) — бездоріжжя від осінніх дощів, танення снігу і т. ін.

* * *

Ширина — протяжність чогось у поперечнику. Ширина річки, ширина автомагістралі.

Широта — 1. Властивість широкого. Широта зацікавлень, широта кругозору. 2. Відстань від екватора по меридіану, виражена в градусах. Рослини різних широт.

* * *

“Чи взаємозамінні дієслова тонізувати і тонувати?”

Ні, вони виражають різні поняття.

Тонізувати — поліпшувати функціональний стан органів, тканин живого організму.

Тонувати — 1. Відтворювати повне звучання музичного або мовного тексту. 2. Покривати фарбою, надаючи потрібного тону; робити декоративне забарвлення для імітації.

* * *

“У чому відмінність між прикметниками сумирний і сумірний?”

Сумирний — покірний, лагідний, смирний тощо: сумирна тварина, сумирна вдача, сумирні мешканці будинку.

Сумірний — якого можна виміряти однаковою з чимось міркою; спільномірний. Сумірні частини, сумірні структурні форми.

* * *

“Чим розрізняються слова стінний і стіновий; рекомендований і рекомендаційний?”

Стінний — той, що стосується стіни; призначений для вивішування на стіні, настінний. Стінна кладка, стінна газета, стінна шафа.

Стіновий — придатний або використовується для спорудження стін. Стіновий камінь, стінові панелі.

* * *

“Рекомендований — 1. Про якого дано позитивний відгук; пропонований; представлений. Рекомендований адвокат, рекомендована література, рекомендоване лікування. 2. Відправлений поштою з додатковою оплатою. Рекомендований лист, рекомендована бандероль, рекомендована посилка.

Рекомендаційний — який містить у собі рекомендацію. Рекомендаційний лист, рекомендаційна записка, рекомендаційний список літератури, рекомендаційна характеристика.

* * *

“Чи близькі семантично іменники обіг, оберт, оборот?”

Так. Ось їхні значення.

Обіг — 1. Використання, вжиток. Пустити в обіг, вилучити з обігу.

2. Комерційна операція. Торговельний обіг. З. Характерна для товарного виробництва форма обміну продуктів праці та інших об’єктів власності шляхом купівлі-продажу; рух товарів, цінностей у суспільстві. Товарний обіг, грошовий обіг. Оберт — повне коло руху чогось довкіл власної осі, повний цикл тощо. Оберт колеса. “Період повного оберту Землі навколо Сонця називається роком” (з підручника).

Оборот — 1. Те саме, що оберт. “—Я дав максимальні обороти моторів” (Юрій Яновський). 2. Повний повторюваний цикл у якомусь процесі. Оборот капіталу. 3. Поворот, новий напрям у ході, перебігу, розвитку чогось. “Шнайдер зм’як значно, бачачи, що справа може взяти небезпечний для нього оборот” (Іван Франко).

* * *

“Чи можна вживати слово жінка в значенні “дружина?”

Дружина — заміжня жінка (стосовно її чоловіка). “І от знайшлася-таки людина, що покохала його. З болем дивиться (Мар’ян) на просте, трохи вилицювате, з скорботно-соромливим ротом обличчя дружини” (Михайло Стельмах). Дружина означає також чоловіка у подружжі (стосовно його жінки).

Закувала зозуленька

В зеленому гаї,

Заплакала дівчинонька —

Дружини немає.

(Тарас Шевченко)

Проте часто в розумінні “дружина”, коли йдеться про особу жіночої статі, вживають слово жінка. “Не журися, жінко, біс біду перебуде,— кладе руку на плече дружини.— Ще ти в мене такою господинею будеш, що сам Плачинда позаздрить”. Мар’ян дивиться на дружину, сміється, втішаючи її, а вона давиться сльозами і хлипанням” (Михайло Стельмах). Але можливі ситуації, коли використання іменника жінка в значенні “дружина” може призвести до непорозуміння. Наприклад, хто така супутниця директора — його дружина чи чужа йому жінка — в оцьому реченні: “Поруч з директором школи йшла жінка”. Правда, в тексті бувають лексеми, що допомагають збагнути, в якому саме розумінні вжито слово жінка: в значенні “дружина” воно здебільшого виступає в супроводі присвійних займенників, неозначеного займенника чиясь або разом із власним ім’ям чоловіка (моя, його, чиясь жінка, Юхимова жінка, жінка Юхима); в значенні “представниця статі, протилежній чоловічій” — часто в сполученні з неозначеним займенником якась або з прикметником, що характеризує іменник жінка (наприклад, худорлява, гарна, невисока, короткозора, білява, чорнява).

Як наголошувала мовознавець Євгенія Чак, коли слово жінка має відтінок присвійності (якщо до нього можна поставити питання чия?), воно вжите в розумінні “дружина” (часом у реченні може не бути відповідного займенника або імені чоловіка, але присвійність встановлюється з контексту).

НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

META - украинская поисковая система Украинский портАл

Tata-2004
моечно-дезинфицирующие машины Deko ...