Уроки державної мови Уроки державної мови Уроки державної мови
 
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

Пересаджування — пересадка

Тотожні майже в усіх значеннях. У розумінні “перехід з одного виду транспорту на інший для дальшого пересування в дорозі” — тільки пересадка. Їхати без пересадки.

Козаченко — козаченько

Козаченко — син козака. “— А захоче студент колегії побачитися з твоїм Мартинком, простим козаченком?” (Іван Ле). Козаченько — козак. “Помандрував козаченько у чистеє поле” (пісня).

Заважати — перешкоджати

Дієслова недоконаного виду. Виступають у значенні “бути на перешкоді комусь, чомусь, ставати на заваді в чомусь”. Уживаються паралельно. Але дієсловом доконаного виду перешкодити в цьому значенні користуються частіше, ніж завадити. “Сьогодні, коли ніщо не перешкодить, почну писати” (Михайло Коцюбинський), “Данило поспішав, бо могла вдарити відлига і перешкодити походові” (Антон Хижняк).

Збільшуватися — зростати

Кажуть і пишуть: збільшується (кількість, заборгованість, злочинність, напруженість тощо), підвищується (якість, видобуток, рівень, урожайність, загазованість), однак доцільніше вдаватися до синонімічного варіанта зростає. Замість враховувати (вік, обставини, погодні умови і т. ін.) ліпше поставити: зважити на (вік, обставини, погодні умови, політичну ситуацію), брати до уваги, з огляду на...

Випромінювальний — випромінюваний

Виражають неоднакові поняття.

Випромінювальний (не випромінюючий) — який випромінює щось. Випромінювальний пристрій.

Випромінюваний — який випромінюється чимось. Випромінювана енергія часток.

Депресивний — депресійний

Депресивний — пов’язаний з хворобливим станом пригніченості, відчаю, скорботи. “Він прибув до нюрнберзької в’язниці в депресивному стані” (Юрій Смолич).

Депресійний. Стосується застою в економіці країни. Депресійні явища, труднощі депресійного характеру. Таким чином, ці прикметники не синонімічні й не взаємозамінні.

Плюс — мінус

Слова, протилежні за значенням, або антоніми.

Плюс — позитивна величина. Вживається для позначення температури, вищої від нуля. При цьому не відмінюється. Мінус — негативна величина. Застосовується для позначення температури, нижчої від нуля. Не відмінюється також. Наявність лексем плюс і мінус не впливає на відмінок числівників, що стоять за ними. “Температура на освітленому Сонцем боці Місяця дорівнює плюс 120 — 130 градусам” (з газети); “Уночі вдарив мороз, і температура знизалася до мінус двадцяти п’яти градусів” (з журналу).

Палкий — гарячий

Палкий, крім іншого, виступає в значенні “сповнений енергії, пристрасті; той, що виражає сильне почуття”. “Мені ти слова промовляв палкої любові” (Леся Українка), “Вам привіт палкий степовика” (Терень Масенко). Похідне — палко. “Томас палко дякував Бутакову” (Зінаїда Тулуб).

Такий самий зміст передає і слово гарячий. Гарячий відгук, гарячий привіт, гаряча полеміка, гаряча любов. Похідне — гаряче. “Гаряче потиснув руку” (з газети).

Однак послідовно замінювати цим прикметником питоміше в українській мові палкий не варто.

Напруження — напруга — напруженість

Перших два іменники вживаються паралельно, але в розумінні “фізичний стан електрики, яким визначають силу струму” виступає переважно напруга.

Напруженість — властивість, стан напруженого. Ослаблення міжнародної напруженості, напруженість уваги.

Дубль — дублет

Близькі за звучанням, бо мають спільний корінь, але розрізняються відтінками значень. Дубль — 1. Повторення того самого двічі. “Все, все в однім змигку життя, дублів нема, дублів життя не знає!” (Олесь Гончар). 2. Резерв спортивного колективу. Зіграти за дубль. 3. Завоювання одночасно двох нагород. Зробити дубль. Дублет — другий примірник якоїсь речі, один з двох однакових предметів. Дублети ключів, дублети записів. У мовознавстві дублети — слова з тотожним значенням. А ще дублет — одночасний постріл з обох стволів мисливської рушниці. Вистрілити дублетом.

Прислів’я — приказка

Ми настільки звикли вживати ці слова разом, що сприймаємо їх як синоніми. Та відмінність між ними є. Прислів’я — короткий народний вислів з повчальним змістом, наприклад: не копай іншому ями, бо сам у неї впадеш; брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся; лінивий двічі робить, скупий двічі платить.

Приказка — влучний (часто римований) вислів, але без властивого прислів’ю повчального змісту, приміром: шукай вітра в полі; часом з квасом, а порою з водою; де не ступить, там золоті верби ростуть.

Проект — прожект

На відміну від слова проект іменник прожект вживається з іронічним значенням “задум, намір, план без точного обгрунтування”. “У міру того як світліли вікна, Остапові прожекти дедалі... втрачали нічний таємничий блиск” (Микола Тарновський). Похідні — прожектер, прожектерство, прожектерствувати, прожектерський.

Дискусія — диспут

Мають різні значеннєві відтінки.

Дискусія — публічне обговорення спірного питання. Дискусія про позитивного героя.

Диспут — публічне обговорення якоїсь теми. Диспут про етику майбутньої професії.

Молодецький — молодечий

Передають різний зміст.

Молодецький — сміливий, хоробрий, завзятий (заповзятий). Молодецький вигляд, молодецька постать.

Молодечий — властивий молодій людині. Молодечий ентузіазм, молодеча втіха, молодеча свіжість.

Кубічний — кубовий

Розрізняються значенням.

Кубічний — той, що має форму куба; який має три виміри. Кубічна будівля, кубічний метр.

Кубовий — яскраво-синій. Кубова спідниця, кубовий ситець.

Купівля-продаж

Граматичний рід визначається за першим словом. На виставці організовано купівлю-продаж промислових товарів.

Навіть

Ця частка ставиться біля того слова, значення якого виділяє. Навіть він про це знав. Він знав навіть про це. Навіть ніколи не буває вставним.

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”

НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД
 
© Редакція газети "Хрещатик" Тел./факс: (044) 235-3260. E-mail: tata@kreschatic.kiev.ua
return_links(); ?>