Уроки державної мови Уроки державної мови Уроки державної мови
 
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

Тло — фон

Слова, що називають те саме поняття, спільні за своїм головним значенням, але розрізняються семантичними відтінками і стильовим вживанням.

Тло — 1. Основний колір, тон, на якому зроблено чи робиться малюнок, візерунок і т. ін. “Тьмяне світло його (ліхтарика) падає на бляшану вивіску, написану місцевим малярем. Охрою по зеленому тлі розкидано кривулясті літери” (Анатолій Шиян).

2. Задній план картини, котрий підкреслює, виділяє стрижневі елементи зображення. “Агату Ускову намальовано на тлі кімнати, прикрашеної великим східним килимом” (з книжки “Життя і творчість Тараса Шевченка”).

3. Переносно: грунт, основа чогось. “Я потрошки збираю матеріали для повісті на тлі газетному” (Михайло Коцюбинський).

Якщо іменник тло переважає в художніх та публіцистичних текстах, то його синонім фон — у наукових, маючи додаткові значення: “звукові перешкоди, шум, тріск у телефоні, гучномовці тощо”; “одиниця рівня гучності звуку”; “природний рівень радіації”. Виступає також як перша або друга частина складних слів, що вказує на зв’язок з поняттям звук: фоноавтограф, фонологізація, фонохрестоматія; грамофон, магнітофон, мегафон, телефон.

Пів- і напів-

Не всі мовці знають, у яких словах треба ставити компонент пів-, а в яких напів-. Тож запам’ятайте правило. До складу дієприкметників, що передають неповноту охоплення якимсь станом, входить напів, а не пів-: напіввідчинений, напівзабутий, напівзруйнований, напівроздягнений. Ту саму тенденцію спостерігаємо і щодо прикметників: напівавтоматичний, напівголий, напівживий.

В іменниках напів- доречне там, де перша частина слова показує, що предмет чи жива істота не мають усіх ознак, якими характеризується об’єкт, котрий виражає друга частина. Приміром: напівчагарник, напівсировина, напівтемрява. А компонент пів- виступає тоді, коли утворює нове слово, що не означає ні частковості стану, в якому перебуває предмет (як, наприклад, бачимо в лексемах типу напівзруйнований, напіводягнений), ні частковості притаманних йому рис (як у напівфабрикат). Іменник з пів- не має кількісного значення: півпідвал, півпальто — це не половина підвалу, не половина пальта.

Півпідвал і підвал — видові поняття, що об’єднуються родовим поверх (сюди входять ще бельетаж, перший, другий, третій і дальші поверхи, мансарда). Так само півпальто і пальто, котрі є найменуваннями різних виробів, охоплює родове поняття верхній одяг (до якого також належать плащ, куртка, кожух, дублянка тощо). Щоб легше розпізнати форми з пів- і напів-, варто застосувати такий прийом: якщо перший компонент слова можна замінити прислівником наполовину, то воно утворюється з напів-. Приміром: наполовину людина (з міфології) — напівлюдина, наполовину провідник — напівпровідник. А коли цей компонент за змістом неможливо замінити лексемами наполовину або половина (замість півпідвал не скажемо ж “наполовину підвал” чи “половина підвалу”), то іменник годиться вживати зі складником пів-. Отож треба говорити і писати: напівсировина, напівсутінь, напівзабуття, напівдикун, але півчобіток, півфінал, півзахисник, півустав (один з типів почерку).

Перетворюватися — ставати

У різних стилях мови трапляється слово перетворювати(ся) . Синонімічні форми керування при ньому різняться частотою вживання, зокрема прийменниково-відмінкова на плюс знахідний відмінок іменників найпоширеніша. Наприклад: “Яскравий сонячний день швидко перетворюється на сутінки” (Юрій Яновський). Значно рідше використовують цей відмінок з прийменником в (у) : “Взявся (Марко) за голову — чуб мокрий, іній перетворився в росу”.

Крім перетворюватися, значення “набирати нового вигляду, переходити в інший стан” можуть мати також дієслова ставати, зробити(ся), обернути(ся), перекинути(ся). Перше з них керує лише однією формою — безприйменниковим орудним відмінком іменників. Ставати птахом, ставати привидом, ставати паном; “Усі за тебе переживають, хочуть, щоб ти людиною став” (Олесь Гончар). Така сама сполучуваність і в лексеми зробитися: “Небо зробилося свіжим і чистим, ніби його вимили милом і прополоскали водою” (Григорій Тютюнник). Найбільшою експресією позначені обертатися, перекидатися, що керують трьома синонімічними формами, зокрема тими, що й перетворюватися. Перекидатися (обертатися) на птаха, на звіра, на вовкулаку; “Але ваші ніжні очі обертають ночі в день, обертають в казку ночі, сльози в струмені пісень (Олександр Олесь). Третя форма, з якою сполучаються названі дієслова,— безприйменниковий орудний відмінок іменників. Обернутися (перекинутися) птахом, звіром, вовкулакою. Ці слова характерні переважно для усного мовлення, фольклору (казки, легенди і т. ін.).

Не дальній, а далекий

Відповідником російського слова дальний в українській мові є не дальній, а далекий. Дальний Восток — Далекий Схід, дальнебойный — далекобійний, дальновидный — далекоглядний, дальнозоркий — далекозорий. Коли йдеться про відстань між двома об’єктами, краще використовувати віддалений. “В одну з моїх поїздок доля закинула мене на віддалену ділянку фронту” (Юрій Яновський).

На планеті Марсі чи на планеті Марс?

Щоб відповісти на це запитання, треба знати ось що. Астрономічні назви, зокрема і найменування планет, не узгоджуються з родовими. Тобто при родовій назві в будь-якому відмінку видова завжди стоїть у називному (на планеті Венера, на планеті Уран). Отже, відповідь матиме такий вигляд: “Ми слухали лекцію на тему “Чи є життя на планеті Марс?” або “Чи є життя на Марсі?” (без слова планета).

Інструменталіст — інструментальник

Розрізняються значенням.

Інструменталіст — музикант, що грає на якомусь інструменті; композитор, який створює інструментальну музику. Інструментальник — той, хто виготовляє інструменти.

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”

НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД
 
© Редакція газети "Хрещатик" Тел./факс: (044) 235-3260.
return_links(); ?>