Уроки державної мови Уроки державної мови Уроки державної мови
 
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

Банкрут — банкрот

У мовному вжитку обидва іменники тривалий час існували паралельно, виступаючи як у прямому значенні (“комерсант, банкір, бізнесмен, котрий унаслідок розорення став неспроможним боржником”), так і в переносному (“невдалий політик, скомпрометований керівник”). Але останнім часом накреслилася тенденція надавати перевагу лексемі з у в другому складі. Мабуть, тому, що цей варіант ближчий до французького banqueroute, від якого походить українське слово. До того ж така форма має ширшу географію, давнішу традицію використання та більше, ніж від банкрот, похідних: банкрутство, банкрутувати, збанкрутувати, збанкрутілий, збанкрутований і т. ін. Отож дотримуйтеся рекомендацій фахівців і вживайте: збанкрутіле підприємство, збанкрутіла система, ідеологічний банкрут (а не банкрот) тощо.

Нездійснений — нездійсненний

В українській мові семантично розрізняються близькозвучні дієприкметники (з одним н) та прикметники (з двома нн). У них бачимо відмінності й у наголошенні. Ось деякі з цих слів.

Натхнений — той, що дістав натхнення від когось, чогось. “Натхнений чарівною поезією Тараса Шевченка, Микола Лисенко створив прекрасні романси” (з журналу).

Натхненний (наголос на передостанньому складі) — сповнений снаги, пристрасний. “Обличчя дівчини стало таким же променистим і натхненним, як і в хвилини змагання” (Вадим Собко).

Нездійснений — який не збувся. “Настрій зневіри в собі, образи за нездійснені надії не покидав його” (Андрій Головко).

Нездійсненний — такий, що не може здійснитися, виконатися. “Пропозиції його (Сагайдака) вражали новизною, своєю, так би мовити, масштабністю, і декому здавалися нездійсненними (Спиридон Добровольський).

Нездоланий — якого не подолали, не скорили. Нездолане почуття справедливості.

Нездоланний — якого не можна здолати, перебороти; непереможний. “Корчмар без жодної потреби, приголомшений нездоланним горем, спинився біля залізної брами” (Натан Рибак).

Незлічений — не порахований. Незлічені клопоти випали на батькову долю.

Незліченний — той, що становить велику кількість, незчисленний. “Пасли (люди) незліченні череди товару та отари овець” (Іван Нечуй-Левицький).

Непізнаний — якого ще не пізнали, не вивчили. Непізнані сили природи спадковості.

Непізнанний — недоступний для пізнання. “Нема речей непізнанних, а є лише досі ще непізнані” (Максим Рильський).

Непояснений — якого не пояснили. Непояснена тема.

Непоясненний — що його не можна пояснити. Непоясненні явища.

Зцілений — такий, якого зцілили. Зцілений від ран.

Зціленний — той, що піддається лікуванню, якого можна зцілити. Зціленна хвороба, зціленна рана.

Недозволений — заборонений, який не рекомендується. Недозволене слово, не робив нічого недозволеного.

Недозволенний — неприпустимий, неможливий. Відбувається щось недозволенне.

Минулорічний чи торішній?

Перший з прикметників має у своєму складі два українські компоненти — минулий і річний. Але це слово — явна калька з російського прошлогодний. І навіщо його вживати, коли є питоме наше торішній, яке зберігає особливість прадавнього утворення й таке природне, приміром, у приказці: “Потрібний, як торішній (позаторішній) сніг”. Тут варто нагадати авторитетну думку мовознавця Леоніда Булаховського: “Часто при суцільному сприйманні того, що йде ззовні, гине і корисніше своє, з ужитку виходять слова, форми і звороти тонші, точніші за ті, що дістають перевагу над ними під чужими впливами”.

Замість центробіжний — відцентровий

Деякі працівники ЗМІ вельми вподобали слово центробіжний і частенько повідомляють про “активізацію центробіжних сил”, “посилення центробіжних тенденцій” тощо. Російський науковий термін центробежный (той, що рухається від центру до периферії) утворено від лексем центр і бежать (тікати). Протилежний йому за змістом центростремительный походить від вислову стремящийся к центру. Українська мова для називання цих понять має семантично прозоріші й лаконічніші відповідники відцентровий та доцентровий.

Не Ромен Роллана, а Ромена Роллана

Як правильно: на бульварі Жуль Верна чи Жуля Верна?

Іншомовні чоловічі імена, що закінчуються на приголосний, поєднуючись із прізвищем, відмінюються. Наприклад: повне зібрання творів Ромена Роллана.

Маріана — Маріанна

Серед українських жіночих імен є Маріана та Маріанна, які, на перший погляд, здаються лише двома формами того самого слова. Але це не так. Маріана (розмовне Мар’яна) — жіночий відповідник чоловічого імені Маріан (Мар’ян), що походить від латинського mare (море) (порівняйте у зв’язку з цим мариніст — “художник, котрий зображує море”). Маріанна утворилося від злиття імен Марія та Анна. Виникло воно в тих країнах Західної Європи, в яких існує традиція подвійних імен (французьке Marie-Anna, німецьке й англійське Marі-Аnna).

Одним рядком

Неправильно

Правильно

не прогадати

не помилитися

мені подумалося

я подумав

говорити відкрито

говорити відверто, щиро

пропозиції торкаються

пропозиції стосуються

підпис завірено

підпис засвідчено

лишити прав власності

позбавити прав власності

підніміть руку

піднесіть руку

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”

НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД
 
© Редакція газети "Хрещатик" Тел./факс: (044) 235-3260.
return_links(); ?>