Пошук  
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

“Які відношення передають прийменники в українській літературній мові?”

У структурі речень вони виступають засобами вираження обставин:

1) причини (прийменники з, за, від, через, перед, завдяки, у результаті, під впливом, внаслідок, у зв’язку з, у силу, з огляду на, зважаючи на): “Тепер мені спокійніше, а то я за турботами не міг часом спочити як слід” (Михайло Коцюбинський); “До розмови дівчина приставала лише в силу потреби, більше відповідаючи на якісь запитання” (Василь Козаченко); “Треба ще буде у Відні та в Мілані забавити конечне для залагодження справ літературних з огляду на нову роботу” (Леся Українка). Прийменник завдяки містить у собі вказівку на причину, яка сприяє здійсненню чогось, а через (і його досить часто вживаний ненормативний відповідник із-за) позначає причину, що, навпаки, заважає здійсненню чогось. Отже, треба казати і писати: виконав завдання завдяки допомозі приятеля, зробив помилку через неуважність. Для передавання причинових відношень з обмеженим колом іменників користуються прийменниками від, з: застогнав від (з) болю, виступили на очах сльози від (з) радості;

2) мети (прийменники для, на, за, по, задля, ради, заради, з метою, в інтересах, з нагоди, з приводу, на випадок, на знак, у справах, у справі, в ім’я, на честь). Нейтральний прийменник для є домінантою цього синонімічного ряду, він уживається в усіх стилях: “Скільки б не судилося страждати, Все одно благословлю завжди День, коли мене родила мати Для життя, для щастя, для біди” (Василь Симоненко). Прийменник з метою має відтінок книжності й використовується в офіційно-діловому та науковому стилях. “Тоді я склав план реконструкції кількох площ і вулиць міста з метою його благоустрою” (Олександр Довженко). Прийменники задля, ради, заради, в ім’я, в інтересах реалізують відтінок присвяти, що неодмінно має враховуватися при використанні їх. “Вона й досі так любить свого чоловіка, що ладна все зробити... заради нього” (Михайло Стельмах).

Із словом заходи на позначення мети вживають прийменники щодо, до, для. Заходи щодо зміцнення дисципліни, заходи до поліпшення якості продукції. Сполучення іменника заходи з прийменником по (заходи по збереженню електроенергії, заходи по охороні громадського порядку) не відповідає літературній нормі;

3) часу (прийменники близько, у (в), від (од), впродовж, слідом за, до, з, за, коло, між (межи), на, над, перед, під, по, при, проти, посеред, через, більшість яких формально споріднена з просторовими. До неспіввідносних з просторовими належать такі: напередодні, наприкінці, о (об), одночасно з, під час, пізніше (пізніш), після, опісля, починаючи з, протягом, раніше (раніш), у процесі, у ході тощо).

Паралельно вживаються конструкції: на ту пору — в ту пору, за всіх часів — у всі часи, під час війни — за часів війни.

Стилістично розмежовуються конструкції: з дня народження — від дня народження, з дня заснування — від дня заснування.

Перші з них породжені впливом російської мови, вживання їх у науковому та офіційно-діловому стилях небажане. Як нейтральна й розмовна розрізняються побудови після вечері — по вечері;

4) умови (прийменники у (в), з, без, при, у разі, у випадку, за умови). “Зітхне стара, при нагоді розповівши Тоні щось із тієї давньої давнини” (Олесь Гончар); “Гине безславно Самсон в самотині, Серцем же рветься свій люд визволяти” (Леся Українка).

Як уже згадувалося вище, прийменники також передають:

5) просторові відношення. Синонімічними зв’язками об’єднуються прикметники цієї групи: біля — близько — коло — поруч (з) — поряд (з), край — кінець, обіч — обабіч (з обох боків) — збоку — побіч (розм.), напроти — навпроти — супроти — насупроти (розм.), серед — посеред;

6) допустові відношення (прийменники всупереч, наперекір, на противагу, незважаючи на, незалежно від, попри, при). “Всупереч зовнішній легковажності, Люба напрочуд чесно уміла зберігати таємниці” (Олесь Гончар), “Чим далі, тим все ясніше, що події розгортаються незалежно від його бажань і прагнень” (Олесь Гончар);

7) відношення відповідності. Синонімічний ряд утворюють прикметники: відповідно до, згідно з, залежно від, виходячи з, у світлі, у дусі, у розрізі. Всі вони характерні для офіційно-ділового мовлення. Прийменникової конструкції у відповідності до в українській мові немає, це калька з російського в соответствии с.

* * *

“Що означають близькозвучні слова копіткий, клопіткий, клопітливий?”

Марудну роботу, яка вимагає неабияких зусиль, споріднену з “копатися”, “поратися”, називають копіткою. Копітке дослідження, копіткі розшуки. Людина, котра витрачає багато часу на щось, також копітка (повільна, некваплива). Копіткий — це й старанний. “Галька копітка жінка: не докличешся її обідати” (Дмитро Яворницький).

Клопіткий — прикметник, пов’язаний з іменником клопіт, дієсловом клопотатися, має ті самі значення, що й копіткий, за винятком “повільний у роботі, в рухах”. Клопітка справа (діяльність, професія), клопітке вивчення умов життя.

Коли йдеться про того, хто завжди в ділі, невтомно турбується про когось, щось, використовують означення клопітливий.

* * *

“Чи є відмінність між словами спочатку і з початку?”

Спочатку, прислівник. Перед чимсь іншим, спершу, раніше; знову. “Спочатку все було спокійно” (Михайло Коцюбинський); “Ти б спочатку розпалив огонь під казаном, а тоді воду носив” (Григорій Тютюнник).

З початку, іменник з прийменником. “На превеликий жаль, мало не з початку боїв під Хотином Сагайдачного, що сам водив козаків у бій, було поранено кулею в руку”. (Адріан Кащенко).

* * *

“Церемонія чи церемоніал?”

В українській мові є обидва слова, семантично споріднені між собою.

Церемонія — 1. Установлений урочистий обряд, порядок здійснення чогось. Церемонія заручин, церемонія вручення нагород. 2. Умовності в поведінці церемонної людини. Прошу без церемоній, що за церемонії.

Церемоніал (у) — розпорядок, установлений для якогось обряду, церемонії. Церемоніал привітання, випускний церемоніал.

НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

META - украинская поисковая система Украинский портАл

Tata-2004
...