Уроки державної мови Уроки державної мови Уроки державної мови
 
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

Відповідаємо на запитання читачів (XIV)

“Як написати — просвітитель чи просвітник?”

У своїй книжці “Культура слова” Олександр Пономарів наголошує, що сучасна українська літературна мова досить рідко використовує старослов’янський суфікс -тель, наявний у словах учитель, засідатель та деяких інших. Особливо помітна тенденція до заміни його власними наростками в зіставленні з російською мовою, яка зазнала далеко більшого впливу старослов’янської, ніж наша: писатель — письменник, читатель — читач, свидетель — свідок. Підтримуючи цю тенденцію, укладачі тритомного “Російсько-українського словника”, що вийшов 1968 року, при перекладі слів просветитель, просветительница, просветительный, просветительство на перше місце поставили українські відповідники з суфіксами -и,-ник. Використовували такі утворення й класики нашого письменства: “Я... передніше од усіх вас вистараюсь на просвітника” (Іван Нечуй-Левицький), “Чув, чув, що ти тут зробився народним просвітником” (Борис Грінченко). Період бурхливого розвитку науки й культури в Західній Європі ХVІІ — ХVІІІ століть 11-томний академічний “Словник української мови” подає як Вік просвітництва.

Однак засоби масової інформації та й деякі автори художніх творів досі чомусь безпідставно надають перевагу словам із суфіксом -тель: просвітитель, просвітительство й подібним, ігноруючи закономірні українські відповідники просвітник, просвітниця, просвітній, просвітницький, просвітництво.

* * *

“Як відмінювати назву вагон-ресторан?”

Оскільки її складники вагон і ресторан ужиті в однаковому роді та числі, омонімів до них немає, то не існує між ними й родово-видової залежності. Таких слів дуже багато: хата-читальня, вагон-виставка тощо. Тут прикладка, яка стоїть після загального іменника, вказує на його спеціальне призначення: вагон — для ресторану, хата — для читання, вагон — для виставки. У всіх цих побудовах відмінюються обидва компоненти. Отож вагона-ресторану, а не вагон-ресторану.

* * *

“Чи можна вважати синонімами прикметники поверховий і поверхневий?”

Ні, не можна, бо вони передають різний зміст.

Поверховий — який стосується поверху будинку або має поверхи. Вживається у складі слів одноповерховий, десятиповерховий, багатоповерховий і т. ін. Крім того, виступає в переносному значенні “неглибокий; що не торкається суті справи”. Поверховий проект, поверхове враження, поверхове тлумачення, поверховий критик. “Вам, може, чудно, що я взяла такий поверховий тон, але ж говорити грунтовно на такі теми се означало б стріляти з гармат по горобцях” (Леся Українка). Поверхневий — який перебуває, відбувається на поверхні чи на невеликій глибині від неї. “У сільській місцевості треба використовувати підземні джерела, де води вищої якості порівняно з поверхневими” (з журналу), “Поверхневі морени утворюються з матеріалу, що його льодовик несе на собі” (з підручника).

Але дивно читати такий газетний текст: “При поверховому обробітку грунту посіви більше засмічуються бур’янами”. Тут ідеться про обробіток грунту на невеликій глибині від поверхні землі, тобто про поверхневий.

* * *

“Яка відмінність між висловом тим часом і лексемою тимчасово?”

Насамперед різниця в написанні. Прислівник тимчасово, утворений з кількох основ, пишеться разом. Найчастіше він поєднується з дієприкметниками типу тимчасово непрацездатний, тимчасово зачинений, тимчасово відсутній, а також з дієсловами: працює тимчасово, тимчасово виконує обов’язки.

Прислівникове сполучення тим часом пишеться окремо, подібно до тим разом, останнім часом, таким чином, воно відповідає російському тем временем. Є в мовному вжитку і складений сполучник тимчасом як, у якому компонент тимчасом пишеться разом. Його можна замінювати синонімами тоді як, але, проте, однак. “Концерт не розпочинали, тимчасом як зал був уже переповнений” (з газети).

* * *

“Наші ЗМІ — як друковані, так і електронні — частенько вживають вислів лінія електропередач. Чи не за аналогією з радіопередачами нам нав’язують множину?”

Напевне, так. Передач радіо, зауважує письменник, знавець української мови Петро Федотюк, справді-бо може бути скільки завгодно: ранкові, вечірні, музичні, літературні, новин тощо. Там форма множини на місці. А коли йдеться про передавання дротами на відстань електроенергії, потрібна однина: лінія (лінії) електропередач.

Як перекласти з російської

была не была

що буде, те й буде

в порядке исключения

як виняток

в то время как...

тоді як...

ввести закон в силу

надати чинності законові

все в мире преходящее

усе в світі минуще (скороминуще)

действовать на основании

діяти на підставі

лихорадочная дрожь

гарячкове тремтіння

на цыпочках подошел

навшпиньках підійшов

нелюдимый характер

відлюдний (відлюдькуватий) характер

обходительный

делікатний

откуда это видно?

з чого це видно?

прошу без личностей

прошу без особистих образ

по вкусу хорош

на смак добрий

признать недостачу

визнати нестачу

продолжай учиться

учись далі

разбаловать кого-либо

розбестити кого-небудь

грецкий орех

волоський горіх

сиротами казанскими

святим та божим

прикидываться

прикидатися

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”

НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД
 
© Редакція газети "Хрещатик" Тел./факс: (044) 235-3260.
return_links(); ?>