Уроки державної мови Уроки державної мови Уроки державної мови
 
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

Відповідаємо на запитання читачів (XХIII)

“Чи правильний вислів звільнити з обійманої посади?”

У цій фразі слово обіймана зайве. Адже не можна зняти людину з посади, якої вона не обіймає. Тому правильно: звільнити з посади.

* * *

“Яка відмінність між іменниками рятувальник і рятівник?”

Рятувальник — той, хто спеціально займається рятуванням або за певних умов виявляє намір це зробити. “Майстер спорту аквалангіст-рятувальник Вітя Єгорченко загинув торік у підводних скелях...” (Павло Загребельний).

Рятівник — той, хто приносить порятунок. “— Оце ваш рятівник! — сказав Рультен, показуючи на брата. Здивувалися прибулі з пароплава, що такий малий хлопець їх урятував” (Микола Трублаїні). У довідниках наголошується: рятівник означає те саме, що й рятувальник. Мабуть, це слід узяти до уваги лише тоді, коли мовиться про людину, котра не раз врятувала когось чи щось. А якщо йдеться про професіонала, наприклад, працівника водної рятувальної станції, то його треба називати рятувальником, хоча для конкретної особи він може бути і рятівником.

Отже, рятівник — не кожен, хто робив спробу врятувати, тобто виконував функції рятувальника, а тільки той, який урятував.

* * *

“Як ліпше сказати: докласти зусиль чи прикласти зусиль?”

Дієслово докласти в розумінні “зосередити, спрямувати, намагаючись зробити щось...” виступає в переносному значенні, найчастіше з абстрактними іменниками типу зусилля, знання, уміння і т. ін. “Інтереси роти, честь роти стали його особистими інтересами. Він, приміром, доклав бісівських зусиль, щоб мінометники виступали на найкращих конях, викликаючи завидки цілого полку” (Олесь Гончар). Стилістична помилка полягає в тому, що часом у такому разі замість докладати або паралельно з ним, коли йдеться про активну діяльність, переборення труднощів, уживають лексему прикладати. Звичайно, можливі звороти прикласти знання, прикласти зусилля, прикласти уміння, але слово прикласти передає в них інший зміст — “застосувати”. “Я горів бажанням пробитися на широкий шлях театральної творчості, й це спонукало мене шукати іншого місця, де б я міг прикласти свої творчі сили” (Іван Мар’яненко). У всіх сполученнях лексеми докладати з іншими словами додаток стоїть у родовому відмінку множини (докласти рук); прикласти може керувати додатком у знахідному відмінку однини й множини та в родовому множини (прикласти руку, руки або рук).

* * *

Розкажіть, будь ласка, докладніше про вживання збірного числівника четверо”.

Як й інші числівники цього типу (двоє, троє, семеро, дев’ятеро...), він поєднується зі словами-найменуваннями осіб чоловічої статі (четверо студентів, четверо водіїв), з іменниками середнього роду, які є назвами істот і предметів (четверо хлоп’ят, четверо телят, четверо відер), з лексемами, що позначають парні речі й виступають лише у формі множини (четверо ножиць, четверо саней), з іменниками вівці, гуси, кури, коні та іншими, котрі мають відтінок збірності (четверо овець, четверо курей), з особовими займенниками ми, ви, вони (нас четверо, вас четверо, їх четверо).

Четверо, як і подібні до нього числівники, не сполучається з назвами осіб жіночої статі (сестра, танцівниця), а також з іменниками чоловічого та жіночого роду, якщо вони називають предмети (завод, університет, школа, їдальня). У таких випадках використовують числівник чотири: чотири сестри, чотири танцівниці, чотири університети, а не четверо сестер, четверо танцівниць, четверо університетів.

* * *

“Асортимент чи асортименти продукції?”

У художньому та розмовному мовленні, наголошує лінгвіст Галина Волкотруб, трапляються випадки використання форм числа, які не відповідають сучасній мовній нормі. Скажімо, утворення форм однини від множинних іменників: “Саме тоді він і одержав дещо з вищезгаданої меблі як сюрприз від своїх співробітників” (Микола Хвильовий), “Увесь дріт і пиломатеріал містяться на базі”, “Яка шпалера вам найбільше подобається?”, “У похід ми приготували багато рибної консерви”.

Поширеною помилкою є немотивоване використання множини абстрактних іменників. Як неправильні розцінюються, наприклад, такі речення: “У кіоску продаються різноманітні сувеніри з символіками чемпіонату”, “Виставка вражає асортиментами продукції”, “Просимо зазначити у пропозиції вартість упакувань і транспортувань виробів” (правильно: символікою, асортиментом, упакування і транспортування). Будь-яка заміна однини множиною і навпаки має бути семантично та стилістично виправдана.

* * *

“Коли пишемо близький, а коли — ближній?”

Ці прикметники мають і спільні, й неоднакові значення. Спільних два: а) “розташований на невеликій відстані”: близький будинок — ближній будинок, близький гай — ближній гай. Але щодо популярного нині окреслення зарубіжжя треба вживати вислів близьке зарубіжжя; б) “який перебуває в прямих родинних стосунках з кимось”: близькі родичі — ближні родичі.

Слово близький має кілька значень, яких нема в лексеми ближній. Це, зокрема, невелика часова віддаленість: “Вже північ близька. Вулиці поснули” (Іван Франко); добре знаний, відомий, зрозумілий; такий, що глибоко хвилює, безпосередньо стосується когось (“Інтереси дітей близькі матері”).

* * *

“Яка семантика словосполучення ставити на ноги?”

У буквальному значенні зміна виду дієслова на семантиці вислову не позначається, писала мовознавець Євгенія Чак. Порівняймо: “Дівчинка почала падати, але мати підхопила її і поставила на ноги” та “Коли дівчинка падала, мати підхоплювала її і ставила на ноги”. Інакше буває, якщо йдеться про переносне значення. У реченні “Товариші по роботі допомогли вдові поставити сина на ноги” це словосполучення (фразеологічне) означає “виростити, виховати, допомогти стати самостійним”, у реченні “Після операції жінка довго була в тяжкому стані, однак уміле лікування, догляд та увага медичного персоналу поставили її на ноги” — “вилікувати”, а в реченні “Коли учень тяжко захворів, директор школи поставив усіх на ноги, і за кілька годин з Києва прибув літаком професор” — “примусити людей активно діяти”.

Підготував Борис РОГОЗА, ”Хрещатик”

НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД
 

© Редакція газети "Хрещатик" Тел./факс: (044) 235-3260.

return_links(); ?>