Пошук  
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

“Чи є синонімами прикметники перистий і перістий?”

Ні, бо передають різний зміст.

Перистий — у якого листя формою, будовою схоже на перо (про рослину). “Великі шиби уквітчалися голчастою сосною, перистим папоротником, шовковою травою і всякими іншими дивовижними візерунками, що вишив та вимережив славний морозенко” (Степан Васильченко).

Перістий — 1. З плямами іншого кольору (про масть тварин). “Пропало троє коней перістих” (Іван Нечуй-Левицький); “Перістих гудив Лев овець” (Сергій Воскрекасенко). 2. Який має неоднорідне забарвлення; смугастий, строкатий. “Ой гарбузе ти перістий! Із чим тебе будем їсти?” (Словник Бориса Грінченка). Переносно: неоднорідний. “Перістий натовп селян, звиклих до праці, покірно й разом нахилився, і важко загупала мокра з великих лопат земля” (Григорій Епік). Є ще в українській мові прикметник пірчастий із тим самим значенням, що й у слова перистий. “Між пірчастими складними листками горобин ефектно звисають зібрані у щитки оранжеві плоди” (з журналу). Пірчасті хмари (хмарини) — те саме, що перисті хмари (хмарини).

Отож синонімами тут виступають перистий і пірчастий.

* * *

“Які поняття виражають іменники іншомовного походження креол, метис і мулат?”

Пояснює лінгвіст Сергій Головащук.

Креол — 1. Потомок перших європейських (переважно іспанських та португальських) колонізаторів у країнах Латинської Америки.

2. Людина, яка походить від змішаного шлюбу іспанців й індіанців, росіян й алеутів тощо. Метис — 1. Екземпляр, що з’явився в результаті схрещування різних порід тварин чи сортів рослин. 2. Нащадок від шлюбів представників різних людських рас. Зокрема в Америці — від шлюбів індіанців з європейцями. Мулат — нащадок від шлюбів білих і негрів.

* * *

“Чому родовий відмінок від загальної назви лев має форму лева, а від імені Лев — Льва?”

Як відомо, в українській мові спостерігається тенденція відрізняти антропологічну власну назву від назви загальної або антропологічної іншого виду (порівняймо: співак, баран з наголосом на останньому складі та Співак, Баран — на першому). Очевидно, бажанням відрізнити їх одну від одної можна пояснити те, що ім’я має форми Льва, Льву, Львом і т. ін.

Ця тенденція підтримується практикою: загальнопоширеними є форми Льва, Львович, Львівна. Підтвердженням правильності форми Льва можна вважати найменування міста — Львів. Адже Львів — присвійний прикметник від імені Лев. Назва його саме так звучить по-українському (а не Левів).

* * *

“Як правильно писати по-українському прізвище: Калениченко чи Калиниченко?”

Прізвище, про яке йдеться, має два варіанти: Калениченко та Калиниченко. Перший утворено від імені Каленик, другий — від імені Калина або від назви рослини (калини).

Тому правомірні обидва написання. А для кожного конкретного носія прізвища правильним є той варіант, що відповідає записові у свідоцтві про народження чи в паспорті.

* * *

“Здобувач чи пошуковач?”

Обидва слова побутують у мові науковців, котрі захищають кандидатські або докторські дисертації. Тож якій лексемі надавати перевагу? Згадаймо, що на титульній сторінці дисертаційного дослідження й на авторефераті написано: “Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора...).” Отже, дисертація на здобуття, а той, хто захищає її, природно, здобувач, а не пошукувач. Крім того, звернімо увагу на вислів науковий ступінь (ступінь — іменник чоловічого, а не жіночого роду), що цілком закономірно заступив поширене у мовній практиці словосполучення вчений ступінь: адже захищається наукова розвідка, автор її — науковець.

Члени спеціалізованої ради слухають, як виступає здобувач, аналізують захист і присуджують йому науковий ступінь кандидата або доктора. Саме присуджують, а не присвоюють; цю останню дію зафіксовано в іншому вислові: присвоїти наукове звання, наголошується у посібнику “Культура мови на щодень”.

На адресу (а не в адрес) спеціалізованої ради надходять відгуки (якраз цьому іменникові належить пріоритет за місцем у словотвірній будові української мови, а не відзиву) про автореферат. Зачитують відгук провідної (а не ведучої) організації. Висновок автор дисертації заслуговує наукового ступеня, або заслуговує присудження наукового ступеня відповідає сучасним літературним нормам.

Одним рядком

Неправильно

Правильно

інженер-будівник

інженер-будівельник

благополуччя населення

добробут населення

виздоровлення

одужання

ставити у вину

ставити за провину

сердечники

хворі на серце

гребці

веслувальники

виборча ділянка

виборча дільниця

угрупування

угруповання

запорука цьому

запорука цього

здатність гуртувати

спроможність гуртувати

повинні були бути

мали бути

подавати підтримку

надавати підтримку

в ущерб

на шкоду

вірний спосіб

надійний спосіб

гарантійний заробіток

гарантований заробіток

милості прошу

щиро запрошую

мітингуючі

мітингувальники

непримиримість

непримиренність

базова ціна

базисна ціна

обездолення людей

знедоленість людей

об'єм продукції

обсяг продукції

обочина

узбіччя

наступний приклад

такий приклад

НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

META - украинская поисковая система Украинский портАл

Tata-2004
...