Пошук  
НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

“Шестидесяти чи шістдесяти?”

У вживанні числівників мовці часом припускаються помилок. Наприклад, пишуть п’ятидесяти, семидесяти, тридцяти третього. Причина: незнання того, що в складених числівниках на -дцять і -десять відмінюється лише друга частина. Шістдесяти, шістдесятьом, сімдесяти, сімдесятьом. У складних числівниках на позначення сотень відмінюються обидва компоненти: чотирмастами, чотирьомстам. У складних же порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово: двадцять третій, двадцять третього, двадцять третьому.

* * *

“Як перекладати російську лексему следующий?”

Вона може бути і дієприкметником, і прикметником. Дієприкметник відповідно до певного значення перекладається українською описовою конструкцією зі сполучником: следующий через станцию поезд — поїзд, що проходить через станцію; следующий советам врача пациент — пацієнт, який слухає порад лікаря; следующие из сказанного выводы — висновки, що випливають із сказаного, наголошується в навчальному посібнику “Стилістика ділової мови”.

Прикметник следующий має такі українські відповідники: наступний, дальший, другий. У значенні займенника (як правило, перед перерахуванням або поясненням) це слово передається лексемою такий. Сейчас будут выступать следующие депутаты — зараз виступатимуть такі депутати; скажу вам следующее — скажу вам таке; вызываются следующие лица — викликаються такі особи.

Запам’ятайте відповідники російських зворотів зі словом следующий: в следующий раз — наступного разу; на следующий день — на другий день, другого (наступного) дня; следующим выступает — далі виступає; следующим образом — так, таким чином, у такий спосіб.

* * *

“Які трапляються помилки в реченнях з дієприслівниками?”

Насамперед варто нагадати, що дієприслівники бувають недоконаного і доконаного виду. Перші утворюються за допомогою суфіксів -учи (-ючи) та -ачи (-ячи): ідучи, співаючи, лежачи, стоячи. Форми із -а (-я) (лежа, сидя, стоя) для сучасної літературної мови є ненормативними. Другі утворюються за допомогою суфікса -вши (-ши): написавши, піднявши, принісши, прибігши, посивівши.

Дієприслівник означає додаткову дію до дієслів-присудків (працював, щось наспівуючи; зрозумівши все, усміхнулася). Отже, дія, що виражається дієприслівником, неодмінно має стосуватися підмета. Приміром: “І зваривши обід, і подавши на стіл, Маруся заливалася слізоньками, відгадувавши певно, що востаннє бачить свого Василечка” (Григорій Квітка-Основ’яненко); “Помітивши, що Остап не рушиться з місця, вона вхопила його під руку і сливе поволокла за собою” (Михайло Коцюбинський). Порушенням норми є речення, в яких суб’єкти дій, виражених дієприслівником і присудком, не збігаються, як-от: “Відпочиваючи у Карпатах, мені надзвичайно сподобалось обслуговування. Спіткнувшись вчора, у нього зломилася нога”. (Виходить, що відпочивало в Карпатах обслуговування, а спіткнулася нога). Дієприслівник не може приєднуватися до пасивної конструкції. “Докладаючи всіх зусиль, урожай збирається без втрат”; “Працюючи тиждень, ремонт був завершений”. У безособовому реченні дієприслівник може вживатися тільки в тому разі, коли у складі присудка є інфінітив: “Іноді доводилось попід віттям і крізь ліани пролазити, мов у темну нору, зігнувшись” (Іван Багряний); “Будували нову хату і біля неї обов’язково висаджували калину, щоб восени, вставляючи подвійні вікна, можна було покласти між шибами пучки червоних грон” (Василь Скуратівський). У інших випадках уживання дієприслівника в безособових реченнях не відповідає нормі: “Вивчаючи географію, у нас не було жодних проблем”; “Граючи в спортлото, мені часто щастить”. Правильно: “Вивчаючи географію, я не мав жодних проблем”; “Коли я граю в спортлото, мені часто щастить”.

* * *

“Потискувати плечима чи знизувати плечима?”

Культура мови покликана оцінювати доречність, доцільність або недоречність, недоцільність використання різних засобів словесного вираження. Вона виступає тим чутливим інструментом, що першим помічає нові явища в лексиці, фразеології, граматиці, підказує нам стилістичне забарвлення мовних форм, попереджає про втрату словом його інформаційного та емоційного заряду. Виховане мовне чуття неодмінно приверне увагу читача до ненормативних висловів у газетному тексті. Потискувати плечима (рос. пожимать плечами перекладається знизувати плечима), працює спустивши рукави (українською мовою кажуть: працює як мокре горить чи працює аби день до вечора), від’ємні риси характеру (треба: негативні риси характеру). Особливе місце в системі літературної мови належить фразеології, яка надає мовленню виразного національного колориту. Але використання сталих зворотів потребує тонкого відчуття стилістичної системи мови. Неабиякою майстерністю мають володіти перекладачі, добираючи фразеологічні еквіваленти в іншій мові. Наприклад, є в російській два семантично близькі вислови: на вкус и цвет товарищей нет; о вкусах не спорят. В українській їм відповідають: на любов і смак товариш не всяк, а також з іншим експресивним значенням — кому піп, кому попадя, а кому попова дочка.

* * *

“Кількість чоловік чи осіб?”

Не можемо позбутися російського трафарету в означенні кількості будь-якого колективу, заходу. Називаємо стільки-то чоловік. А в українській мові є милозвучне й адекватне слово осіб. Чому ж ним не користуємося? Констатуємо, що прибуток господарства склав стільки-то мільйонів гривень або частка еродованих земель у районі складає 20 відсотків. Та не складає, а становить, дорівнює. Складати можна сіно в копиці чи гроші на купівлю меблів. Перенасичена наша мова словами відносити, відноситися, віднесений тощо. Постійно кудись когось хтось носить. Львів відноситься до міст західноєвропейського типу. Ні, він належить до цього типу міст. Учитель відносить учня до категорії мрійників, замість зараховує. А учень відноситься до такого визначення негативно, замість ставиться негативно.

НАЗАД ЗМІСТ ВПЕРЕД

META - украинская поисковая система Украинский портАл

Tata-2004
...